خانه معلم استان قزوین

خانه معلم استان قزوین

کارفرما :مرکز رفاهی فرهنگیان فردوسی قزوین (خانه معلم استان قزوین)

تکنولوژی مورد استفاده : bootstrap , motols ,  javascript , jquery , html , css , php

نوع طراحی : ریسپانسیو

زبان فعال : فقط فارسی

Date

15 خرداد 1398

Tags

سازمانی